Předplatné časopisu FUN na školní rok 2019/2020


Ochrana osobních údajú podle nařízení GDPR

Zkratka GDPR je nařízení EU o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR.
Firma Giovanni Riviste s.r.o., jako správce osobních údajů, provedla požadovanou analýzu shromažďovaných dat o zákaznících a tímto prohlašuje, že:
1. Získává pouze ta data, které jsou nezbytně nutná k vyřízení objednávky předplatného a jsou vyžadována zákonem.
2. Získaná data neposkytuje žádným třetím stranám.
3. Nevyhledává a ani jinak nezískává data o zákaznících a obchodních partnerech.
4. Používá fyzické a elektronické zabezpečení výpočení techniky, kde jsou data uložena.
5. Data jsou pravidelně zálohována.
6. Po skončení předplatného a po vypršení zákonných lhůt požadujících uchovávání dat jsou tato automaticky vymazána a to nejpozději po 10ti letech. Po ukončení předplatného po 4 letech z databáze předplatného.
7. Provedla školení zaměstnanců a kontrolní organizační opatření směřující k zabezpečení dat.


Předplatné FUN

Objednáváme předplatné časopisu

Zvolte variantu předplatného:
Množství(min. 5ks měsíčně**): kusů / měsíc

Adresa:

Jméno a příjmení/název instituce:
Ulice a číslo domu:
Město:
Poštovní směrovací číslo (PSČ):
Kontaktní osoba, telefon:
E-mail*:

Platbu si přejeme uhradit:
Fakturou:
Složenkou:

IČO a DIČ:

IČO:
DIČ:

Zpráva k objednávce:

Poznámky:
  Označeno červeně - nutno vyplnit.
* na tento e-mail bude posláno potvrzení objednávky, adresa nebude použita k jinému účelu, než k informacím ohledně konkrétního předplatného.
** Počet kusů měsíčně. Vzhledem k výši poštovného činí minimální objednávka 5 ks. V případě, že potřebujete menší množství, doporučujeme navštívit stánky PNS.